• slider03
  • slider04
  • slider05
  • slider06
A A A

Fundacja „CICHA-NADZIEJA” powstała w 2009r. Fundację tworzą i wspierają ludzie dobrej woli – wolontariusze, osoby zaangażowane w działalność charytatywną, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz w problematykę promocji i ochrony zdrowia.

Do głównych zadań statutowych Fundacji należą takie działania jak:

  • ochrona i promocja zdrowia;
  • działalność charytatywna;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
  • działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, i in.

Misją fundacji są słowa Alberta Einsteina:

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Skład zarządu:

Zastępca Prezesa: Marek Krawczyk

Skarbnik: Elżbieta Ek

Dane teleadresowe:

Fundacja „CICHA-NADZIEJA”

ul. Cicha 27

43-100 Tychy

tel. (32) 780 87 36

NIP: 646 286 24 14

REGON: 241242593

KRS: 0000331965

Nr konta: 72 2490 0005 0000 4500 8950 5735