Aktualności

Poradnia Laktacyjna Zapewnia wszechstronną pomoc mamom, które chcą karmić swoje dzieci piersią, ale zmagają się z różnymi problemami, jak np.: bolesne i poranione brodawki; odmowa...
Więcej…
Życzenia z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia  
Więcej…
Życzenia wielkanocne
Więcej…
30.03.2018 - Dzień wolny dla pracowników Administracji Szpitala Uprzejmie informujemy iż 30.03.2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Administracji Szpitala (Marketing...
Więcej…
Życzenia bożonarodzeniowe  
Więcej…

Fundacja Cicha Nadzieja

Login FormUsługi medyczne Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna

logo onkologia-02 min

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna przeznaczona jest dla wszystkich Pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Korzyści wynikające z pakietu onkologicznego:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu,
 • szybka ścieżka od momentu podejrzenia nowotworu w POZ do wdrożenia odpowiedniego leczenia,
 • zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby,
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta.

Diagnostyka onkologiczna realizowana jest w Szpitalu Miejskim w Tychach w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w trzech zakresach:

 • onkologia,
 • gastroenterologia,
 • okulistyka.

KARTA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego to nieodłączna część szybkiej terapii onkologicznej. Karta zastępuje skierowanie jednocześnie dokumentując cały proces diagnostyki i leczenia, aż do momentu powrotu Pacjenta do lekarza rodzinnego po zakończeniu leczenia. Karta uprawnia do leczenia bez limitów w określonych terminach oraz daje prawo do szybkiego dostępu do właściwego specjalisty, a także do szpitala.

Kto wydaje kartę?

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u Pacjenta nowotwór złośliwy.
 • Lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje chorobę nowotworową.
 • Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u Pacjenta wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma Pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.
 • Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również Pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.

Karta obejmuje m.in.:

 • diagnostykę podstawową – wykaz badań diagnostycznych, które zostały zlecone i wykonane Pacjentowi,
 • diagnozę, a w przypadku rozpoznania nowotworu również informacje o stopniu zaawansowania choroby na podstawie diagnostyki wstępnej i pogłębionej,
 • harmonogram leczenia,
 • informację zwrotną dla lekarza POZ po zakończeniu leczenia.

KARTA DILO:

 • pełni rolę skierowania,
 • jest ważna u wszystkich świadczeniodawców posiadających zawartą umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych, którzy w ramach umowy w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne posiadają wyodrębniony zakres skojarzony przeznaczony na diagnostykę onkologiczną,
 • jest dokumentem uprawniającym do diagnostyki i leczenia bez limitów,
 • dokumentuje proces diagnostyki i leczenia, aż do momentu powrotu pacjenta do lekarza POZ po zakończeniu leczenia,
 • jest własnością pacjenta, jednakże na czas leczenia pacjenta jego Karta DiLO jest zatrzymywana przez świadczeniodawcę danego etapu,
 • karta zostaje zamknięta w sytuacji gdy w wyniku diagnostyki wstępnej nie potwierdzono rozpoznania nowotworu złośliwego (zamkniecie na poziomie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej) lub gdy zakończono leczenie pacjenta (zamknięcie na poziomie Leczenia Szpitalnego),
 • jest ewidencjonowana centralnie na obszarze całego kraju (unikanie dubli) i wydawana raz dla danego PESEL i danego rozpoznania ICD-10,
 • posiada unikalny numer identyfikacyjny, który jest nadawany automatycznie za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty.

ETAPY DIAGNOSTYKI I LECZENIA

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Dlatego też na szybką terapię onkologiczną składa się kilka etapów:

Etap 1 – wstępna diagnostyka i szybka decyzja

 • wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – przeprowadzenie podstawowych badań. W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej Pacjent otrzymuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będącą jednocześnie skierowaniem do specjalisty,
 • wizyta u specjalisty – czas oczekiwania Pacjenta na wizytę u lekarza specjalisty wynosi maksymalnie 2 tygodnie.

Etap 2 – potwierdzenie choroby i pogłębiona diagnostyka

 • Pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u Pacjenta). Etap wstępnej diagnostyki nie powinien trwać dłużej niż 5 tygodni,
 • W celu określenia rodzaju wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, liczby i miejsc ewentualnych przerzutów wykonuje się diagnostykę pogłębioną. Czas na przeprowadzenie diagnostyki pogłębionej nie powinien przekroczyć 4 tygodni.

Od momentu, gdy Pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.

Etap 3 – kompleksowa opieka i szybka terapia

 • Lekarz specjalista kieruje Pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na konsylium – właściwego dla danego rodzaju nowotworu. Zespół specjalistów decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia. Następnie wybierana jest osoba nadzorująca, tzw. koordynator – prowadzący Pacjenta aż do zakończenia jego leczenia w ramach sieci diagnostyczno-terapeutycznej.
 • Koordynator nadzoruje proces leczenia Pacjenta onkologicznego. Wspiera Pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Etap 4 – skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii

 • po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje Pacjenta (wraz z dokumentacją i zaleceniami) pod opiekę specjalisty odpowiedzialnego za wstępną diagnostykę. Jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, Pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza rodzinnego, który staje się ponownie dla pacjenta lekarzem prowadzącym.