Aktualności

Życzenia bożonarodzeniowe  
Więcej…
22.12.2017 r. - Dzień wolny dla pracowników Administracji Szpitala Uprzejmie informujemy iż 22.12.2017r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Administracji Szpitala (Marketing i...
Więcej…
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Aktualny numer telefonu do rejestracji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: (32) 780-87-62      
Więcej…
Zmiana godzin pracy administracji szpitala. Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż od dnia 1 października 2017r. zmieniają się godziny pracy administracji Szpitala Miejskiego...
Więcej…
Oferta pracy: Szpital Miejski w Tychach Sp. z o. o. zatrudni lekarzy na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Więcej informacji pod nr telefonu: (32) 780-87-03
Więcej…

Fundacja Cicha Nadzieja

Login FormUsługi medyczne Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna:

Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez jednostki  POZ, które mają zawartą umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
Podstawowa Opieka Zdrowotna zapewnia świadczenia lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii udzielane w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.

 

W ramach POZ realizujemy następujące zakresy świadczeń:

 • świadczenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgniarki POZ,
 • świadczenia położnej POZ,
 • transport sanitarny w POZ.

 

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowych usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, kameralną atmosferę i pomoc w chorobie i cierpieniu.

 

W naszej poradni przyjmują następujący lekarze:

Pediatrzy POZ:

 • lek. med. Elżbieta Budny,
 • lek. med. Alicja Gniewkowska,
 • lek. med. Lidia Cybulska-Szkup.

 

Lekarze POZ:

 • lek. med. Sławomir Jaworski (specjalista medycyny rodzinnej),
 • lek. med. Maciej Mateusiak,
 • lek. med. Agata Zagórska (w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej),
 • lek. med. Monika Kozyra,
 • dr n. med. Łukasz Nowak,
 • lek. med. Daniela Rubisz-Warmuz,
 • lek. med. Agnieszka Knapczyk-Piękoś (w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej).

 

Zapraszamy do złożenia deklaracji do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

pobierz tutaj

Zapraszamy do złożenia deklaracji do Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

pobierz tutaj

Zapraszamy do złożenia deklaracji do Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

pobierz tutaj

Wszystkie deklaracje można pobrać ze strony:

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

 

Deklaracje możecie Państwo również wypełnić w naszej Rejestracji, chętnie pomoże w tym nasz personel.

 

Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.  Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 28   ust. 1c i 1d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Dostępność świadczeń POZ


Świadczenia w POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rejestracja


Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

 

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej: (32) 780-87-42


W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany przez złożenie deklaracji) lekarza POZ, mającego podpisaną umowę z NFZ.

Każdorazowo przed przyjęciem deklaracji wyboru oraz przy udzielaniu świadczeń zobligowani jesteśmy do  potwierdzenia uprawnień Pacjenta do świadczeń medycznych, służy do tego system EWUŚ.

Dlatego Pacjent korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej winien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.